Parafialna strona demonstracyjna
w Katowicach

Historia

Historia

Pierwsze udokumentowane nabożeństwa na terenie dzisiejszej parafii

Z inicjatywy nauczyciela p. Kowalskiego przystąpiono do budowy kaplicy, którą ufundował książę z Rud (darował 200 talarów i sześć tysięcy cegieł). Orzepowice należały do parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku

Do tworzenia parafii w Orzepowicach przydzielono ks. Czesława Nowaka

Rozpoczął działalność chór kościelny "Gloria"

Rozpoczęto budowę budynku probostwa, który oddano do użytku w maju 1983 roku

Peregrynacja Kopii Jasnogórskiego Obrazu w Orzepowicach

Ukończono posadzkowanie górnej części kościoła płytami granitowymi i marmurowymi oraz rozpoczęto roboty wykończeniowe

Po raz pierwszy zadzwonił drugi dzwon - "Urban" o wadze 400 kg

Jako dar parafii na Rok Jubileuszowy założono nowe witraże wg projektu Z. Wiśniewskiego

Odbyło się pożegnanie odchodzącego na emeryturę księdza proboszcza Czesława Dąbrowskiego

Srebrny Jubileusz święceń kapłańskich ks. prob. Adama Wójcika

Jubileusz 25 - lecia parafialnego chóru „Gloria”

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy i kapłani pochodzący czy pracujący w naszej Parafii, oraz kapłani dekanatu Bielsko-Biała IV zanosili do Pana Boga modlitwę dziękczynną za ustanowienie cząstki Kościoła, jaką jest nasza Wspólnota Parafialna oraz przez orędownictwo św. Franciszka powierzali nasza Parafię na następne lata istnienia i by one były nie mniej owocne i błogosławione niż dotychczasowe. W czasie jubileuszowej Mszy św. Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży

Poświęcenie odnowionego krzyża na skrzyżowaniu ul. Borki, św. Józefa

Jubileusz 30 - lecia powstania parafii

Odnowienie Misji świętych prowadził o. Cz. Król SCJ

Jubileusz 25 - lecia konsekracji kościoła

Wprowadzenie na Urząd Proboszcza – ks. Krzysztofa Szymańskiego– byłego Rekolekcjonisty Archidiecezjalnego

Dodanie nowego dzwonu

Dąb od XII w. należał do parafii chorzowskiej. Na prośbę mieszkańców Dębu i okolicznych osad dziekan i zarazem komisarz biskupi ks. proboszcz Purkorz z Piekar wystosował do biskupa wrocławskiego prośbę o zezwolenie na utworzenie samodzielnej parafii w Dębie i budowę kościoła. Na pismo to ks. biskup odpowiedział przychylnie listem z dnia 30. IX 1871 r., zezwalającym na budowę tymczasowego kościoła. Zaczęto wówczas gromadzić pierwsze fundusze, pochodzące początkowo z części podatku płaconego przez mieszkańców wsi. Osadnicy dębscy domagali się jednak, aby koszty budowy zostały pokryte z dóbr Dębu i Chorzowa. Parafia chorzowska wykupiła od państwa działkę przy ówczesnej szosie do Królewskiej Huty. Prace budowlane rozpoczęto dwa lata po otrzymaniu zgody na ich realizację. Nadzorował je proboszcz chorzowski ks. Franciszek Kania wraz z administratorem majątku Chorzów-Dąb z ramienia kurii wrocławskiej, ks. Tomaszem Gburem. Tymczasowa świątynia została ostatecznie ukończona w 1875 r., a jej konsekracji dokonał ks. dziekan Leopold Markiefka z Bogucic

 

Drewniany kościół posiadał dwa ołtarze – główny, z obrazem śś. Jana i Pawła męczenników, oraz boczny, z wizerunkiem św. Barbary. Kościół zwieńczony był wieżą i wyposażony w cztery dzwony. Posługę duszpasterską dla 2400 wiernych z Dębu, Józefowca i Bederowca pełnili podówczas księża z parafii chorzowskiej.

Tymczasowy kościół stał się z czasem zbyt ciasny dla stale zwiększającej się liczby wiernych. W latach 90. XIX w. bowiem Dąb wraz z przyległymi doń osadami liczył już sobie 6 tys. mieszkańców. W związku z tą sytuacją, biskup wrocławski ks. kardynał Georg Kopp dnia 18. VIII 1894 r. wydał dekret, w którym ustanowił parafię w Dębie. 

Miały do niej należeć również kolonie: „Agnieszka”, „Baildonhütte”, Bederowiec oraz Józefowiec. Na pierwszego proboszcza nowej parafii został mianowany ks. Maksymilian Kroker, uroczyście do niej wprowadzony 8. VII 1895 r. Przez pierwsze lata pracował w niej sam. Dopiero w 1899 r. do Dębu został oddelegowany ks. wikary Brunon Zachlod.

 

Budowę plebanii rozpoczęto w lipcu 1897 r. według projektu radcy budowlanego Jeschika z Bytomia. Koszty tego przedsięwzięcia pokryła gmina Dąb wraz z okolicznymi zakładami przemysłowymi. Parafia otrzymała w darze grunt należący do dóbr Chorzów-Dąb o powierzchni 1 ha i 44 a na założenie ogrodów farskich. W cztery lata później rozpoczęto również budowę nowej, większej świątyni murowanej. Została ona zaprojektowana w stylu neoromańskim z elementami eklektyzmu przez Ludwika Schneidera z Opola (według jego projektu powstał również kościół w Załężu). Nowy kościół postawiono na miejscu starego. Składa się z jednej nawy z transeptem, w której umieszczono trzy ołtarze – główny w prezbiterium, z obrazem patronów parafii, i dwa boczne z wizerunkami Świętej Rodziny oraz Matki Boskiej. Ostatni obraz oraz ambona zostały przeniesione z drewnianej świątyni. Ściany nowego kościoła ozdobili freskami malarze z Wrocławia. Mieszkańcy Dębu ofiarowali do nowego kościoła wiele przedmiotów, m.in. ówczesny naczelnik gminy, Tomasz Kosz, podarował zegar na wieżę, a rodziny Pilchów, Kraclów i Adamców ufundowały witraże do okien. Świątynia była konsekrowana dwukrotnie. Pierwsza uroczystość odbyła się w 1902 r., a przewodniczył jej ks. dziekan Wikotr Schmid z Katowic. Kolejnego poświęcenia dokonał dnia 15. X tegoż roku kardynał Kopp, który osobiście przybył do parafii. Sześć lat po zakończeniu budowy, z okazji 50-lecia objawień w Lourdes w kruchcie kościoła wybudowano grotę Matki Boskiej. 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.